Support counter

Home ] Geschiedenis ] Advies ] [ Support ] Programmering ] SuSE Linux ] Locatie ] Contact ]

 

De IT is vandag een onverzichtbaar onderdeel van bijna iedere onderneming. Dit onderdeel is te belangrijk om zonder een professioneele support te werken. In vele gevallen zij er geen eigene medewerksters voor deze opgave. Vak is het vor KMO's moeilijk passend personeel aantewerven.

Hier kunnen wij u helpen. In plaats van de inzet van eigen personeel, kunt u deze opgave door ons als een extern bureau laten waarnemen.

De systemadministratie woordt ter pleke of over communicatieverbindingen van onze bureau uit doorgevoerd.

     

Wij bieden u de support van uw IT in de omvang, die u nodig hebt. Dit gaat van de systemadministratie tot de volledige externe IT-leiding.

Als externe IT-leider zijn wij u centrale gesprekspartner voor al uw IT-belangen. Welk probleem er ok bestaat, wij zorgen er zo meeteen voor een oplossing. Zo is er geen tijdrovende zoek naar de juiste person bij de betreffende leverancier.

Onze werkzamheiden omvatten verschillende opgaven:

  • Systemadministratie

  • Telefonisch support

  • Toezicht op bestanden en licenties

  • Aanschaffing van hard- und software

  • Afwikkeling en controle van IT-werkzaamheiden

 

 
 

Product- en bedrijfsnamen kunnen beschermde handelsmerken van de betreffende eigendomer zijn.
Alle informatie zonder wordt zonder enkel garantie of aansprakelijkheid gegeven.
Copyright © 2000-2002 by Magnus Müller, Belgium
Laatste aanpassing van deze pagina 27.09.2005